De huidige bestuursleden van Bewonersvereniging Heusden komen allen uit de Vesting en zijn al jaren betrokken bij de bewonersvereniging. De bestuursleden zijn: Frank van der Velden (voorzitter), Robin Brinkman (secretaris) Jeroen Bender en Richard Tewes. We zijn nog op zoek naar enthousiaste collega’s die een bestuursfunctie bij de vereniging willen vervullen. De bestuursleden zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Bestuur Bewonersvereniging Heusden

Voorzitter                          Frank van der Velden       06-5312 0330           voorzitter@bewonersverenigingheusden.nl

                                                                                                                            penningmeester@bewonersverenigingheusden.nl

Secretaris                           Robin Brinkman                06-31944278           secretaris@bewonersverenigingheusden.nl

Bestuurslid                         Jeroen Bender                  06-24249526           

Kandidaat- bestuurslid     Isabelle van der Heijden 06-26026993            

Portefeuille

Leefomgeving (ruimtelijke ordening, groen)           Jeroen Bender

Veiligheid                                                                       Isabelle van der Heijden

Verkeer                                                                           Jeroen Bender

Energietransitie                                                             Frank van der Velden

Omgevingsvisie                                                             Robin Brinkman / Isabelle van der Heijden

Zorg en welzijn                                                              Frank van der Velden

Actief wijkburgerschap                                                Frank van der Velden

Communicatie                                                               Robin Brinkman

Digitaal                                                                            Robin Brinkman

 

 

Visie Bestuur Bewonersvereniging Vesting Heusden

 

Visie Bestuur Bewonersvereniging Vesting Heusden
PDF – 392,2 KB 1133 downloads