De Bewonersvereniging Vesting Heusden vertegenwoordigt de inwoners van de vesting in overleg met andere belanghebbende partijen als het gaat om verbetering van het woon- en recreëerklimaat in de vesting Heusden. Het aspect wonen wordt daarbij steeds in samenhang gezien met de aspecten economie en de cultuurhistorie.

Hoe verbeteren wij het woon- en leefklimaat in de vesting?

De vesting vormt het ‘werkveld’ van de bewonersvereniging. Deze is duidelijk geografisch afgebakend: het betreft de stad Heusden met haar vestingwerken.

Het woon- en leefklimaat wordt bepaald door de feitelijke woning in de straat die een rustig thuis biedt, maar ook door de activiteiten die in de omgeving plaatsvinden (zoals winkels/horeca/galeries, school, musea, voorzieningen en evenementen). Bijzonder aan Heusden is het cultuurhistorisch waardevolle karakter van de vestingstad.

Iedere inwoner heeft zijn eigen interpretatie van verbeteren; soms geheel tegenstrijdig. Taak van de bewonersvereniging is om de verschillende standpunten te bundelen en een verbindende stem te zijn.

Wie is wij? De leden van de vereniging met haar bestuur als ambassadeur, verbinder, coördinator.

Hoe verbeteren wij? Dat doen we in principe in samenspraak met andere belanghebbenden in de vesting, omdat er vaak sprake is van (nagenoeg) gelijke belangen. Dat doen we door vooraf in dialoog te gaan, zodat voorkomen kan worden dat de strijdbijl moet worden opgepakt.

Nog geen lid?

Als lid beslis je mee over de koers die wij varen. Het lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2024 slechts € 10,00 per huisadres per jaar. Ben je woonachtig in Heusden Vesting en nog geen lid? Meld je vandaag nog aan via het aanmeldformulier.

De contributie kunt u jaarlijks ovv uw naam en adres overmaken naar:

Bewonersvereniging Vesting Heusden

IBAN: NL43 INGB 0004 4042 10

Alvast bedankt voor uw contributie!

Bestuur

De huidige bestuursleden van Bewonersvereniging Heusden komen allen uit de Vesting en zijn al jaren betrokken bij de bewonersvereniging. De bestuursleden zijn: Frank van der Velden (voorzitter en penningmeester), Robin Brinkman (secretaris), Jeroen Bender, Isabelle van der Heijden en Martin Vaartjes. We zijn nog op zoek naar enthousiaste collega’s die een bestuursfunctie bij de vereniging willen vervullen. De bestuursleden zijn bereikbaar via de contactgegevens op de pagina Bestuur.