Herinrichting Vismarkt

Behoud voorzieningen

Buurthuis

MAVO - gymzaal / Creatief Centrum Heusden

Verduurzaming in de Vesting en energietransitie

Voormalig Jonker Fris-terrein

GVVP

Laadpalen

Omgevingsvisie

Verkeer; veiligheid / parkeren / motoren