Herinrichting Vismarkt

Behoud voorzieningen

Parkeerbeleid tijdens evenementen

Buurthuis

MAVO - gymzaal / Creatief Centrum Heusden

Verduurzaming in de Vesting en energietransitie

Voormalig Jonker Fris-terrein

GVVP

Laadpalen

Duurzaamheid

Zonnepanelen

Omgevingsvisie

Verkeer; veiligheid / parkeren / motoren