Focuspunten & doelstelling voor 2024 en daarna?

 1. Verhogen leefbaarheid in de vestging
  1. Verduurzamen woningen in de vesting
  2. Onderwerpen m.b.t. openbare ruimte (o.a. Vismarkt en aandacht voor de onderwerpen benoemd in de Thema's)
  3. Behoud / uitbreiden voorzieningen actief ondersteunen
 2. Draagvlak vergroten van de vereniging
  1. Actief leden werven
  2. Draagvlak vergroten / leden participatie
  3. Bekendheid vergroten
 3. communicatie stroomlijnen
  1. gesprekspartner voor de gemeente
  2. Ondernemersvereniging
  3. Overige communicatie kanalen & platformen
   1. Website / nieuwsbrief
   2. BUURbook
   3. Activiteitenkalender